వద్ద నమోదు డేటింగ్

తో డిస్పాచ్ నేను అంగీకరించాలి నుండి నాకు నమోదు సమయంలో లేదా ఉపయోగం అందించిన సేవ»ప్రత్యేక కేతగిరీలు వ్యక్తిగత డేటా»(ఉదాహరణకు, లింగం), అమలు కోసం ఒప్పందం ఉంటుంది ప్రాసెస్, లో వివరించిన విధంగా విభాగం»పూర్తి నమోదు మరియు ఉపయోగం -సర్వీస్ (ఒప్పందం)»గోప్యతా వివరించిన సమాచారం వివరాలు. నేను వెనక్కి ఉండవచ్చు. ఈ సమ్మతి ఏ సమయంలో ప్రభావం తో భవిష్యత్తు కోసం. దయచేసి ఇ-మెయిల్ ద్వారా నన్ను గురించి వార్తలు డేటింగ్. నేను మీరు రద్దు ఈ సమ్మతి ఏ సమయంలో, ఉదాహరణకు, ఇ-మెయిల్ ద్వారా సమాచారం డేటింగ్. వద్ద ఉపసంహరించు తో డిస్పాచ్ నేను అంగీకరించాలి నుండి నాకు నమోదు సమయంలో లేదా సేవ యొక్క ఉపయోగం అందించిన, ప్రాసెస్ చెయ్యబడుతుంది ద్వారా అమలు కోసం ఒప్పందం,»పూర్తి నమోదు మరియు ఉపయోగం -సర్వీస్ (ఒప్పందం)»