తో క్లబ్బులు మరియు బార్లు, బెర్లిన్ కాబట్టి గొప్ప మరియు దీవించిన వంటి, ఏ ఇతర నగరం జర్మనీ లో ప్రారంభమైంది మరియు ఏ బెర్లిన్ లేదా సందర్శకులు రాజధాని ఉత్తమ అవకాశం, పూర్తిగా సులభం మహిళలు. నుంచి సన్నివేశం , మరియు అరుదుగా ఒక క్లబ్ వంటి ఇతరులు, -ఎంపిక సమావేశం. చేయవచ్చు ఓరియంట్ మీరు ఏర్పాటు స్థలాలు, ప్రార్థనా కలిగిన అదనపు ప్రయోజనం బలమైన ట్రాఫిక్, మరియు తరచుగా ఉచిత ప్రవేశం కోసం మహిళలు. ‘ఖజానా’ రెండవ స్థానాన్ని హౌస్, టెక్నో మరియు విద్యుత్, కొత్త చిరునామా మాజీ పవర్ స్టేషన్ న స్ట్రాబ్, ముఖ్యంగా మహిళల మీద బలమైన శక్తి.

మీరు డాన్, వీక్షణ స్ప్రీ నది. మొత్తం బెర్లిన్-విశాల మీరు అనుభవం అధిక అప్ లో సోనీ సెంటర్ వద్ద. కోర్సు యొక్క, క్లబ్బులు మారుతూ సంగీతం రుచి. లో ఉత్తమ అర్థంలో ‘శాస్త్రీయ’ సురక్షితంగా దరఖాస్తు మాతృక క్లబ్, డిస్కో, హౌస్, రాక్ మరియు పాప్ అనేక అంతస్తులు — అవశేషాలు గా నెరవేరని, ఏ కోరిక. పార్టీ వెళ్లేవారు కూడా ఉంది. ‘మెమరీ’, అన్ని తర్వాత, కూడా అంతస్తులు, అతను హేయ్ సంగీతం. జయించటానికి ఒక ‘హాట్ రాక్ వధువు’, ‘యోగి’ హెన్రిచ్-హైనె-స్ట్రాబ్ కుడి — రాక్ పార్టీ బెర్లిన్ లో.

నేను ఎక్కడ

సుదీర్ఘమైన అతను ప్రజాదరణ సల్సా మరియు కరేబియన్ క్లబ్లు ఎక్కువగా, వంటి ‘సోడా’ లో ‘, ‘ఒక కుర్చీ’ లో కార్ల్-మార్క్స్- లేదా ‘డిస్కో హవానా’ లో అదనంగా, ఫంక్ మరియు ఆత్మ ఉంది ఆడాడు. క్లబ్బులు ఇప్పటికీ ఒక ‘బి గ్రేడ్’ కార్యక్రమం లో, హౌస్ నుండి నృత్యం. ఎవరు ఇష్టపడ్డారు రెట్రో, అది ఖచ్చితంగా ఉంది, మధ్య ఎంచుకోవచ్చు. రెండు తీవ్రతలు: మంచి పాత ‘పెద్ద ఈడెన్’ లో పశ్చిమ నగరం ఆకర్షణ మెరిసే గ్లామర్ ఆకర్షిస్తుంది ఆరోపణలు కూడా ఇప్పటికీ అధిక సమాజం. చుట్టూ ఇతర మార్గం, అది ‘క్లబ్ రిపబ్లిక్’ లో — బూర్జువా చవకబారు కృత్రిమ కళాసృష్టి మరియు కల్ట్ చేసిన.

సంగీతం, అయితే, ఉంది

హార్డ్ విద్యుత్ ధ్వని. -సంగీతం-క్లబ్లు వంటి -జూ స్టేషన్ లేదా ‘బార్ లో . కానీ ఈ స్పష్టంగా ఏదో పాత. కానీ టాగ్లు పొందవచ్చు తెలుసు ‘మనిషి’ మహిళల కోసం బెర్లిన్, ఎందుకంటే నగరం యొక్క మైళ్ళ వేయబడిన తిరిగి, లేదా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో దీనిలో మహిళలు ఇష్టం ప్రయాణించే మరియు కూడా ఒక ఆహ్వానాన్ని కేఫ్ లేదు తిరస్కరించవచ్చు

About